Priešprojektiniai bandymai

Įgyvendindami vis unikalesnius ir sudėtingesnius projektus įvairiose šalyse, privalome būti užtikrinti, kad jų kokybė atitiks aukščiausius reikalavimus ir standartus.

Kad būtume visiškai užtikrinti, jog mūsų gaminamos konstrukcijos yra geriausios būklės, Vokietijoje atliekame laboratorinius bandymus:

  • atsparumo ugniai, vėjo apkrovai, ribinei apkrovai, smūgiams, horizontaliai apkrovai;
  • nustatymui oro skverbties, degumos klasės, vandens nepralaidumo, oro garso izoliacijos rodiklių, šilumos perdavimo koficiento ir kt.